2015

2015

Výstava Cesta k památníku

Leden - březen 2015

Výstava Cesta k památníkuPutovní cyklus výstav k otevření veřejného dialogu o záměru a architektonické studii proměny nádraží Bubny v centrum paměti. Výstava byla do 1. února pro návštěvníky otevřena na Novoměstské radnici. První zastavení bylo na půdě Filosofické fakulty, druhé v NTK na podzim 2014. Třetí se uskutečnilo v radnici Městské části Praha 7 a čtvrté v Pasáži Lucerna. Další otevřeme 9. března přímo v budově Nádráží Bubny při příležitosti odhalení monumentální sochy Základní kolej.

Projekt, jehož cílem je vytvoření Památníku ticha na místě dnešního nádraží, charakterizuje věta na prvním výstavním panelu: Představení studie proměny nádraží Bubny v centrum diskuse o šoa v nás jako stigmatu současnosti.

Výstava přiblíží nejen budoucí architektonickou koncepci Památníku, ale seznámí návštěvníky také s projektem stálé expozice, který v současné době vzniká. Projekt pracuje nejen s pamětí místa, ale také s minulostí okolního města a s otiskem jeho kulturních skupin do tváře metropole.

Samotné nádraží je výstavním atributem. Má paměť místa, ze kterého bylo deportováno na 50 000 židovských občanů Prahy do koncentračních táborů," uvádí autor projektu, filmový dokumentarista a ředitel obecně prospěšné společnosti Památník Šoa Praha, Pavel Štingl, a dodává: „Je spousta památníků minulosti. Byly doby, které budovaly památníky budoucnosti. Co potřebujeme dnes - památník současnosti? Místo, kde se o stigmatech minulých i současných dá otevřeně mluvit."