2013

2013

Kadiš, výstava k prezentaci projektu Bubny, cesta jinam

12.6. - 18.6.2013

První veřejná prezentace záměru přestavby nádraží Bubny na Památník šoa (nyní nazvaný PAMÁTNÍKEM TICHA). Prezentace byla spojena s výstavou Kadiš, k níž vedla návštěvnická trasa od Parkhotelu na bývalé vlakové nádraží v pražských Bubnech. Akce připomněla židovské transporty z Prahy do ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů během druhé světové války.

https://www.youtube.com/watch?v=nnncfIbvycQ

Dědictví šoa – hodnota či zátěž...?

4.6.2013

Ve spolupráci s Centrem současného umění DOX se uskutečnila panelová diskuse na téma komunikace budoucnosti o tématu šoa… Jak uchovat paměť po odchodu pamětníků… Veřejný dialog či umělecká podobenství…? Jak zachovat čitelnost míst dotýkaných, jak udržet odkaz válečných příběhů na místech bez hrobů?

Největší setkání k tématu nově vznikajícího památníku (nyní nazvaného PAMÁTNÍK TICHA) využilo skutečnosti, že Prahu navštívila mimořádná osobnost, Stuart E. Eizenstat, významný americký diplomat a celoživotní hledač odkazu válečných příběhů Židů celého světa. Jeho seminární úvod do panelové diskuse přinesl nejen inspiraci projektu, ale také osobitý pohled na hledání spravedlnosti pro válečné oběti a jejich rodiny.