Vzdělávání

Vzdělávání

Typy aktivit

Vzdělávací programy k sezónním výstavám
S novým výstavním projektem vzniká vždy doprovodný vzdělávací program, jejich aktuální nabídku sledujte na našich stránkách a sociálních sítích.

Výstava do školy
Většinu proběhlých výstav se nám daří transformovat do putovních podoby, a to včetně nabídky vzdělávacích programů.

Kreativní dílny
Jedná se zejména pravidelný seminář Od svědectví k podobenství, který se bude – již dvakrát ročně – věnovat vývoji divadelních a filmových tvarů navazujících na autentické příběhy.

Připomínání významných dat
Památník ticha zajišťuje již tradiční vzpomínkové aktivity, které se vážou k významným událostem, které již po léta připomíná. Jedná se zejména o dvě klíčová data spojená s vyhubením tzn. Terezínského rodinného tábora v Osvětimi, dále pak vzpomínku na zahájení pražských deportací v říjnu roku 1941.

Spolupráce s ČT Edu

Portrét s příběhem století – program pro 8. a 9. tř. ZŠ

Nádraží Bubny

Věková adresa: 8. a 9. tř. ZŠBLO 1995
Délka trvání: 70–90 minut

Vazba na RVP:

D-9-7-04 – na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
VO-9-1-06 – rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
Více informací: Vachkova@pamatnikticha.cz
Rezervace: Rezervace@pamatnikticha.cz

Při programu Portrét s příběhem století žáci pracují ve skupinách se souborem portrétních fotografií pořízených Karlem Cudlínem. Nejprve vnímají fotografie samotné a jejich poselství, poté je propojují s osobními příběhy fotografovaných přeživších. Klíčové okamžiky ze života fotografovaných převádějí do uměleckého zpracování. O výsledky své práce se skupiny žáků vzájemně podělí.

Portrét s příběhem století – workshop pro ZUŠ a ZŠ s rozšířenou výukou VV

Nádraží Bubny

Věková adresa: 8. a 9. tř. ZŠBLO 1996-1
Délka trvání základního workshopu: 70–90 minut
Více informací: Vachkova@pamatnikticha.cz
Rezervace: Rezervace@pamatnikticha.cz

Skupina výtvarně zaměřených žáků si prohlédne portrétní fotografie přeživších pořízených Karlem Cudlínem. Žáci se pokusí popsat sdělení ukryté ve fotografiích. Každý bude dále pracovat s jednou fotografií a osobním příběhem přeživšího. Navrhne vlastní způsob tvůrčího zpracování prožitku z výstavy. Již ve škole vytvoří každý vlastní umělecké dílo inspirované portrétní fotografií a osudem fotografovaného. Vzniklá díla bude možné vystavit v Památníku ticha při další nejbližší příležitosti.

Cesty ke vzpomínání – program pro 3. a 4. roč. gymnázií a dalších SŠ, po domluvě i 9. tř. ZŠ

Nádraží Bubny

Věková adresa: 3. a 4. roč. gymnázií a dalších SŠBLO 2021
Délka trvání: 70–90 minut

Vazba na RVP:
Dějepis – Moderní doba I, situace v letech 1914–1945
Občanský a společenskovědní základ – Člověk ve společnosti, Občan ve státě

Více informací: Vachkova@pamatnikticha.cz
Rezervace: Rezervace@pamatnikticha.cz

Poznámka: Program lze upravit i pro 9. roč. ZŠ
Vazba na RVP ZV:
VO-9-1-05 – objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
D-9-8-04 – prokáže základní orientaci v problémech současného světa

Vzdělávací program Cesty ke vzpomínání je založen na aktivním dialogu. Při procházce výstavou se žáci spolu s lektorem zamýšlejí nad otázkou, které události si připomínáme a proč. Podle situace žáci pracují samostatně či ve skupinách. V závěrečné diskusi pak formulují a obhajují své názory na téma české vzpomínkové kultury a její ideální podoby pro žáky samotné tak, aby si žáci vzpomínaných hrdinů dokázali vážit.