Na obecně prospěšnou společnost Památník Praha šoa, založenou koncem roku 2012, navázala v květnu 2021 státní organizace Památník ticha, založená Ministerstvem kultury. Aktuální informace naleznete ZDE.

Památník Praha Šoa bude pracovat paralelně s Památníkem ticha na přípravě kulturních akcí, a to nejdéle po dobu transformace.