Výroční zprávy

Výroční zprávy2013

Výroční zpráva pdf

Účetní závěrka pdf 

Přehlad nákladů a výnosůxlsx

 

 

2014

Výroční zpráva pdf

Účetní závěrka pdf 

Přehled nákladů a výnosů xlsx

 

2015

Výroční zpráva pdf

Roční závěrka - Rozvaha pdf

Výkaz zisků a ztrát pdf

Příloha k účetní závěrce pdf

Přehled nákladů a výnosů  pdf

Personální obsazení pdf

 

2016

Výroční zpráva pdf

Roční závěrka - Rozvaha pdf 

 

2017

Výroční zpráva pdf 

Účetní závěrka pdf

 

2018

pdfVýroční zpráva

pdfÚčetní závěrka

 

2019

pdfVýroční zpráva

pdfÚčetní závěrka

 

2020

pdfVýroční zpráva

pdfÚčetní závěrka


2021


pdfVýroční zpráva

pdfÚčetní závěrka


2022


pdfVýroční zpráva

pdfÚčetní závěrka


2023

 

pdfVýroční zpráva

pdfÚčetní závěrka