2014

2014

Cesta k památníku: výstava projektu PAMÁTNÍK TICHA - proměny nádraží Bubny

21. - 29.10.2014

vystava fukInstalace monumentálního objektu A. Veselého na bubenském nádraží během ledna 2015.

První z cyklu výstavních prezentací projektu revitalizace pražského nádraží Bubny se konala ve foyer hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve dnech 21. října - 29. října 2014.

Výstava přiblížila nejen budoucí architektonickou koncepci Památníku, ale seznámila návštěvníky také s projektem stálé expozice, který v současné době vzniká. Projekt pracuje nejen s pamětí místa, ale také s minulostí okolního města a s otiskem jeho kulturních skupin do tváře metropole.

„Samotné nádraží je výstavním atributem. Má paměť místa, ze kterého bylo deportováno na 50 000 židovských občanů Prahy do koncentračních táborů," uvádí autor projektu, filmový dokumentarista a ředitel obecně prospěšné společnosti Památník Šoa Praha, Pavel Štingl, a dodává: „Je spousta památníků minulosti. Byly doby, které budovaly památníky budoucnosti. Co potřebujeme dnes - památník současnosti? Místo, kde se o stigmatech minulých i současných dá otevřeně mluvit."

Monument A. Veselého na nádraží BubnyMonument A. Veselého na nádraží Bubny

Přímo na nádraží Bubny chystají organizátoři instalaci monumentálního objektu akademického sochaře Aleše Veselého. Pavel Štingl k tomu uvádí: „Odhalení monumentálního objektu Aleše Veselého nebude pouze novou sochou ve veřejném prostoru Prahy, ale především sdělením veřejnosti i politikům, že koncepce proměny nádraží Bubny pro Památník ticha je připravena k realizaci."

Madeleine Albrightová a Karel Schwarzenberg novými členy Čestného boardu (rady) PAMÁTNÍKU TICHA

10.6.2014

Dne 10. června 2014 došlo k rozšíření čestného boardu Památníku Šoa Praha o dva významné členy. Paní Madeleine Albrightová a pan Karel Schwarzenberg přijali nabídku spojit svá jména a autoritu se vznikajícím památníkem. Prvním, kdo přijal členství v rodícím se projektu je Stuart Eizenstat, poradce amerického prezidenta pro otázky holocaustu.

Úvodní setkání k vývoji projektu Památníku šoa v Bubnech

13. - 14.2.2014

Ve dnech 13. a 14. února 2014 se uskutečnilo setkání nad strukturou a obsahem vzdělávacího projektu rodícího se centra pro historii PAMÁTNÍKU TICHA. Nad setkáním převzal záštitu primátor hl. m. Prahy, RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Předmětem byla diskuze o podobě vzdělávacího záměru, právních formách, řešených tématech, projektech sezónních i dlouhodobých. Úvodní část otevřela prezentace současného stavu projektování, včetně uvedení první dokončené etapy literární přípravy stálé expozice. Společně s námětem budoucí expozice byl představen nový název PAMÁTNÍK TICHA Bubny. Vývoj vzdělávacího projektu a scénáře budoucí expozice památníku je podpořen Mezinárodním visegrádským fondem a Česko-německým fondem budoucnosti. Hlavními partnery jsou Centrum současného umění DOX, České dráhy, Muzeum hlavního města Prahy a Magistrát hlavního města Prahy.